Chces žít zdravý život ve zdravém světě?

Jsi tu správně!

Úvod

Zdravý svět- svět plný zdravých šťastných, spokojených, naplněných, seberealizovaných, úspěšných a bohatých lidí.

Přivítání

Vítám tě na této stránce. Pevně věřím a mým přáním je, aby ti byla inspirací, podporou a pomocnou rukou na tvé jedinečné životní cestě, která pro tebe nemusí být vždy úplně snadná.

Mé jméno je Zuzana Petrová a jsem sestřička s velkým snem, mám sen, aby byl svět plný zdravých, šťastných, spokojených, naplněných, seberealizovaných, úspěšných a bohatých lidí. Sama si přeji taková být a žít takový život, v takovém světě. Proto jsem si z tohoto snu udělala cíl a již nějakou dobu, den za dnem, krok za krokem směřuji k jeho realizaci. Pro svou práci jsem si vybrala jako hlavní pracovní nástroj životní styl. Pochopila jsem totiž, že životní styl je tím nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje jak kvalitu našeho života, tak i kvalitu zdraví. Životní styl jako nástroj, je schopný pomoci nám k posilování a mnohdy i k obnově vlastního zdraví, k tvorbě světa plného lásky, míru, harmonie, podpory a pomoci. K tvorbě úspěchu, bohatsví, blahobytu a k prosperitě. Jako se úplně se stejně a to poměrně velmi snadno stává nástrojem k destrukci, k sebedestrukci. K tvorbě nemocí, chudobě, válek, násilí, neštěstí a dalších bolestí a utrpení.

Životní styl je zjednodušeně způsob, jakým žijeme a tvoříme si svůj život. Máme nespočet možností, můžeme cokoliv. Cokoliv chceme, či potřebujeme prožívat.

Máme ale také možnost žít zdravým životním stylem. Zdravý životní styl je způsob života, ve kterém pečujeme o sebe a to tak, abychom byli zdraví. Pečujeme o své JÁ a duši, tělo a okolí a prostředí, jehož jsme součástí. Je to způsob života, ve kterém se učíme a zdokonalujeme se a kde pak není potřeba negativních věcí a utrpení. Je to naše volba. Učený z nebe nikdo nespadl a nikdo nikomu ani nechce brát možnost trpět, ale pokud ty patříš mezi ty, kterým to už stačilo a chceš žít zdravým, šťastným, spokojeným, naplněným, seberealizovaným, úspěšným a bohatým životem, budu moc ráda, pokud se ke mně připojíš. Vím, že cesta to není snadná a proto si uvědomuji, jakou výhodu přináší na ni nebýt sama.

Cesta za zdravým životem není vždy snadná, ale je možná. Mým záměrem na této stránce je, abychom si tu i mnohdy náročnu cestu užili, aby nás to bavilo a aby se zdravý svět stával nenásilnou cestou postupně reálným. Na těchto stránkách si zapisuji, smysluplně třídím a řadím nabyté informace a zkušeností. A to tak, aby mi dávaly smyl a v těžkých chvílích byly podporou a opětovnou inspirací, jakýmsi nádechem a silou pro další krok. Nejsem tu od toho, abych někomu kázala, co je správné a co nesprávné. Co se musí a co se nesmí. Sama jsem na cestě, sama hledám, sama poznávám a učím se.

Budu moc ráda, pokud tyto stránky využiješ pro svůj zdravější a šťastnější život. Bonusem pro mě bude, pokud se ke mně a přidáš. K někomu, kdo chybuje a učí se, protože již nechce trpět a žít život plný nemocí a bolesti. Nemusíme udělat velký krok, ale i malinký krůček, bude v našem životě a dokonce i ve světě znát.

A nyní už se tě ptám, uděláme další? Pokud ano, klikni na tlačítko pod videm a nech se stránkami provádět dál. Těším se na tebe.

Pokud chceš na mail dostávat průvodce stránkami a novinkami, zadej svůj mail do kolonky pro průvodce a pokud si chceš přečíst něco více o zdravém světě, přečti si úvod :-).

Nyní už je to jen na tobě.

Půjdeme společně ke zdravému životu a světu?

Průvodce stránkami

Mail slouží jako průvodce stránkami a pro informace o novinkách. Nemám ráda spam. Proto je mail u mě v bezpečí a je možné se kdykoliv odhlásit :-).

Užijeme si společně cestu za zdravým světem?

Asi všichni si přejeme být zdraví. A chceme žít šťastný, spokojený, naplněný, seberealizovaný, bohatý a úspěšný život. Mnohdy ale nevíme jak toho docílit. Někdy nám chybí informace, jindy motivace, síla nebo i jen výdrž.
 
Jako sestřička s vlastními nejen zdravotními problémy jsem se vydala na cestu za zdravým životem. Rozhodla jsem se hledat způsoby, jak pozitivně ovlivňovat zdraví své i společnosti. Ne vždy to bylo a je snadné, ale přání je tak velké a silné, že žádný dílčí neúspěch mě nedokáže odradit.

Projekt Zdravý svět tvořím proto, abych nejen s tebou mohla sdílet informace, poznání a zkušenosti, které jsem na své cestě získala a které mi dávají smysl, ale hlavně i pro sebe, abych měla místo, kde mám formulované všechno potřebné, když mě nějaká vlna smete opět na dno a potřebuji mít nějaké záchranné lano, kterého se mohu chytit a šplhat zase nahoru.

Nadělala jsem již mnoho chyb a rozhodně nevím všechno. Mnohdy jsem musela a musím jít za své hranice, vzdát se limitů toho, co je a co není možné, svých přesvědčení a omezení. Stejně tak, jako občas musím pevně zůstat stát na místě a všechno pustit. Nebo naopak rozejít se do neznáma, Jindy se propadnou hodně hluboko, abych se mohla opět vynořit obohacená, Cesta to je ne vždy snadná a proto nikomu nepřeji, aby na takovéto cestě byl sám. Pokud chceš, můžeme jít po cestě společně.

Všichni žijeme v jednom společném světě. Světě, který spoluutváříme. I přesto, že každý z nás je naprosto jedinečný, originál, mistrovský kousek nevyčíslitelné hodnoty, platí pro nás stejné principy, pokud jdeme za jedním cílem, naše cesty jsou podobné. Bude mi potěšením a ctí, pokud se ke mně připojíš.

Stejně tak, jako se vyvíjím a zdokonaluji já, tak se vyvíjí i tento projekt. Mým záměrem je,  aby  vždy zrcadlil  to  nejlepší, co je v mým možnostech. Tvořím ho se záměrem, aby i s tím nejzákladnějším, bylo možné uspět. Je však potřebné začít a věci dělat. Pokud nezačneme a krok za krokem nepůjdeme vstříc lepším, či alespoň jiným zítřkům, těžko se něco změní k lepšímu. Vydáme se na cestu. Půjdeme dál společně?